תלבושות לחגים

שמלות לריקודים בחגים.

גם כן מתאפשר תיקון תחפושות .

התאמת ביגוד לאירועי שמחה וטכסים.

טלפון 046485324